Adviesraad Sociaal Domein

Advies
Welzijn
Gemeente

De Adviesraad Cliƫnten - en Inwonersparticipatie voor de gemeenten Rheden en Rozendaal wordt in de volksmond ook Adviesraad Sociaal Domein genoemd. De adviesraad is een belangrijk orgaan binnen het sociaal domein en bestaat uit inwoners die gevraagd en ongevraagd advies geven over ontwikkelingen en beleidsvorming en uitvoering van beleid.

Zij zijn de spreekbuis voor de kwetsbare inwoners in onze gemeenten en geven hun een stem. De adviesraad heeft als doel inwoners en cliƫnten te betrekken bij uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid op de Jeugdwet, Wmo en de Participatiewet.

Wilt u in contact komen met de adviesraad? Dat kan via de ambtelijk secretaris, zie daarvoor het contactformulier.

Wie

Kinderen
Jongeren
Volwassenen
Senioren

Contact

Heb je een vraag?
Stuur ons een bericht via het onderstaande contactformulier:

ambtelijk secretaris G. Starink
-3