Organisaties in Rheden-Rozendaal - Cultuur

Ontdek onze 6 organisaties en initiatieven

Velp
Geërfden van Velp
Vanuit de historie is het beheer van het gemeenschappelijk bezit (het bezit van ‘woeste’ gronden etc.) één van de belangrijkste taken van de Geërfden. Het huidige beleid komt (in hoofdlijnen) hieruit voort en komt neer op:Behoud en beheer van (weide)gronden in de plaats Velp en in andere plaatsen. We streven ernaar om meer grond te verkrijgen in Velp, dit
Dieren
Petruskerk
onderdeel van de Protestantse Gemeente Zuid-oost VeluwezoomHet kerkgebouw in Spankeren (de Petruskerk) staat markant en monumentaal in het dorp. De toren is eigendom van de burgerlijke gemeente Rheden. Het gebouw verkeert in goede staat en wordt jaarlijks gecontroleerd door de Monumentenwacht. Gebruik: erediensten. Voorts trouw- en rouwdiensten, vespers en enkele concerten. Direct aangrenzend en rondom de kerk ligt het kerkhof.
Gelrepas
Met de Gelrepas kan je op pad in de gemeente Rheden en gemeente Rozendaal en omgeving. Naar het zwembad, de Dierense Speeltuin of voetballen bij jouw in de buurt. Het kan met de Gelrepas.Met de Gelrepas kan je het tegoed besteden aan sport, cultuur en recreatie. Ook krijg je korting op allerlei leuke acties.De Gelrepas is een gratis pas voor mensen met een laag inkomen. Wil je weten of jij (en je gezin) in aanmerking komen voor een Gelrepas, doe dan de check via
Jeugdfonds Sport & Cultuur
Te weinig geld voor een sportclub of creatieve les?Het Jeugdfonds Sport & Cultuur ondersteunt kinderen uit gezinnen met weinig financiële middelen om deel te nemen aan sport- en cultuuractiviteiten. Denk aan muziekles, judo, kickboksen, dansles, turnen of voetbal. Het fonds betaalt de contributie en de benodigde kleding zoals voetbalschoenen of de huur van het instrument. Het fonds betaalt direct aan de sportclub of lesgever.Wanneer je voor deze financiële
Rheden-Rozendaal
Vrienden van de kerk te Rozendaal
De Vrienden van de Kerk te Rozendaal hebben als doelstelling het aanwenden van het kerkgebouw voor culturele doeleinden ten bate van de dorpsgemeenschap en om de kerkvoogdij bij de instandhouding van het kerkgebouw financieel te steunen.
Rheden-Rozendaal
Isseltaler Musikanten
Het blaasorkest uit Rheden dat al bijna 45 jaar Egerländermuziek laat horen zoals het oorspronkelijk bedoeld is.De Isseltaler Musikanten vieren in 2022 het 45-jarig jubileum. In 1977 is het orkest samengesteld uit muzikanten afkomstig van diverse plaatsen aan de oevers van de Gelderse IJssel. Met recht zou men het een regionaal orkest kunnen noemen. De thuishaven van het orkest is de gemeente Rheden.De Isseltaler Musikanten keren terug naar de stijlopvatting